Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής (10 ΠΜ- ECTS)

Οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής (10 ΠΜ- ECTS)

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ /
Κωδικός N511
Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Κωνσταντίνος Αλεξανδρής

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
AKY Επιλογής 2 1 10 10

 

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες Κωνσταντίνος Αλεξανδρής
Class ID 400014077
Τύπος Μαθήματος
 • Γενικών ΓνώσεωνΜαθήματα που δεν σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, αλλά στοχεύουν στην ευρύτερη παιδεία του φοιτητή ως επιστήμονα και πολίτη. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φιλοσοφία της επιστήμης, τα Σύγχρονα παγκόσμια προβλήματα κα.
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα θα καλύψει τις βασικές αρχές οργάνωσης, διαχείρισης και μάρκετινγκ προγραμμάτων αναψυχής.
Θα καλυφτούν επίσης μια ποικιλία εξειδικευμένων θεμάτων όπως η εκτίμηση της ποιότητας των προγραμμάτων, η εφαρμογή των αρχών καταναλωτικής συμπεριφοράς στο μάρκετινγκ των προγραμμάτων αναψυχής, και ο σχεδιασμός χορηγικών προγραμμάτων
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:
 • Να εφαρμόσουν βασικές αρχές μάνατζμεντ στην οργάνωση προγραμμάτων αναψυχής
 • Να εφαρμόσουν βασικές αρχές μάρκετινγκ στην προώθηση προγραμμάτων αναψυχής
 • Να κατανοήσουν μοντέλα αθλητικής συμμετοχής
 • Να κατανοήσουν την αξία της έρευνας στον χώρο της καταναλωτικής συμπεριφοράς και την εφαρμογή τους
 • Να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν μοντέλα εκτίμησης των αθλητικών υπηρεσιών
 • Να καταρτίσουν πλάνα μάρκετινγκ οργανισμών προώθηση προγραμμάτων αναψυχής
 • Να κατανοήσουν τις βασικές αρχές ανάπτυξης χορηγικών προγραμμάτων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
 • Αθλητική Αναψυχή –Τάσεις
 • Περιγραφή της αθλητικής αγοράς
 • Τάσεις
 • Μοντέλα Αθλητικής Αναψυχής
 • Κοινωνικό-οικονομικό
 • Ψυχολογικό
 • Βασικές Αρχές Μάρκετινγκ των Προγραμμάτων
 • Τμηματοποίηση
 • Εφαρμογές
 • Το Περιβάλλον των Οργανισμών Αθλητικής Αναψυχής
 • Εξωτερικό Περιβάλλον
 • Εσωτερικό Περιβάλλον
 • Το Μίγμα Μάρκετινγκ
 • Στοιχεία του Μίγματος
 • Εφαρμογές
 • Λειτουργικό Μάνατζμεντ / Επικοινωνία
 • Τμηματοποίηση
 • Κανάλια επικοινωνίας
 • Σχεδιασμός Προγραμμάτων
 • Στρατηγικά ζητήματα
 • Εφαρμογές
 • Ανάπτυξη Πλάνων Μάρκετινγκ
 • Στάδια πλάνου
 • Εφαρμογες
 • Εκτίμηση της Ποιότητας των Προγραμμάτων
 • Ορισμοί εννοιών
 • Μοντέλα ποιότητας
 • Σχεδιασμός Χορηγικών Προγραμμάτων
 • Αρχές ανάπτυξης πλάνων
 • Εφαρμογές
 • Παρουσιάσεις Εργασιών
Λέξεις Κλειδιά
Οργάνωση, Προγράμματα Αθλητισμού Αναψυχής
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 39, Φόρτος Εργασίας 39 ώρες
 • Σεμινάρια: Φόρτος Εργασίας 11 ώρες (Ατομικά)
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων: Φόρτος Εργασίας 50 ώρες (Ατομικά)
 • Εκπόνηση μελέτης (project): Φόρτος Εργασίας 75 ώρες (Ατομικά)
 • Συγγραφή εργασίας / εργασιών: Φόρτος Εργασίας 75 ώρες (Ατομικά)
 • Άλλο / Άλλα: Ώρες Διδασκαλίας 39, Φόρτος Εργασίας 250 ώρες (Ατομικά)
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή τελική εξέταση (50%) 2. Ατομική εργασία (50%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Δημόσια Παρουσίαση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Έκθεση / Αναφορά (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αλεξανδρής Κ. (2011). Αρχές Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ Οργανισμών και Επιχειρήσεων Αθλητισμού και Αναψυχής Zeithaml, V. A., & Bitner, M.J. (2010). Services marketing: Integrating customer focus across the firm. New York: McGraw-Hill Alexandris, K., Funk, D., Pritchard, M. (2011). The Impact of constraints on motivation, activity attachment and skier intentions to continue. Journal of Leisure Research, 43, 56-79. Casper, J. M., Bocarro, J.N., & Kanters, M.A. & Floyd, M.F. (2011). Measurement Propertis of Constraints to Sport Participation: A Psychometric Examination with middle-School Adolescents. Leisure Sciences, 33(1), 1-20. Beaton, A., Funk, D., Ridinger, L. and Jordan, J. (2011) “Sport involvement: A conceptual and empirical analysis”, Sport Management Review, Vol.14, pp. 126-140 Liu, Yi-De, Taylor, P., & Shibli, S. (2010). Utilizing importance data to identify customer segments for English public sport facilities. In K. Alexandris (Ed), Performance Measurement and Leisure Management, London: Routledge Alexandris, K., Douka, S., Papadopoulos, P., Kaltsatou A. (2008) Testing the Role of Service Quality on the Development of Brand Associations and Brand Loyalty. Managing Service Quality, 18, 239-255 Alexandris, K., Douka, S., Bakaloumi, S., Tsaousi, E. (2008). The influence of spectators’ attitudes on sponsorship awareness: a study in three different leisure settings. Managing Leisure: An International Journal, 1-3, 13 1.
 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Τα Τμήματα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία»

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία», που λειτουργεί από τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών,
1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη, 54124

+30 2310-992242


+30 2310-992242

grad@phed.auth.gr

http://igrad.phed.auth.gr