Προγράμματα Άσκησης σε Άτομα με Χρόνιες Παθήσεις (10 ΠΜ- ECTS)

Προγράμματα Άσκησης σε Άτομα με Χρόνιες Παθήσεις (10 ΠΜ- ECTS)

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ /
Κωδικός N515
Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Ευαγγελία Κουϊδή

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 2 1 10 10

 

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΧΡΟΝΙΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες Ευαγγελία Κουϊδή
Class ID 400014081
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Περιεχόμενο Μαθήματος
 • Εκτίμηση-κατηγοριοποίηση ασθενών στα προγράμματα αποκατάστασης
 • Προγράμματα γύμνασης ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα
 • Αποτελέσματα της γύμνασης ασθενών με καρδιαγγειακά νοσήματα
 • Προγράμματα γύμνασης ασθενών με Χρόνια Νεφρική Νόσο
 • Προγράμματα γύμνασης ασθενών με χρόνιες πνευμονοπάθειες
 • Προγράμματα γύμνασης ασθενών με παχυσαρκία
 • Άσκηση και μεταβολικά νοσήματα
 • Άσκηση και οστεοπάθειες
 • Προγράμματα γύμνασης ασθενών με κακοήθειες
 • Προγράμματα γύμνασης ασθενών με υπέρταση
Λέξεις Κλειδιά
άσκηση, χρόνια νοσήματα, υγεία, προσαρμογές, ασκησιογενείς διαταραχές
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
power point presentations, videos
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 39, Φόρτος Εργασίας 39 ώρες (Ομαδικά)
 • Εργαστηριακή Άσκηση: Φόρτος Εργασίας 11 ώρες (Ομαδικά)
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων: Φόρτος Εργασίας 50 ώρες (Ατομικά)
 • Εκπόνηση μελέτης (project): Φόρτος Εργασίας 75 ώρες (Ατομικά)
 • Συγγραφή εργασίας / εργασιών: Φόρτος Εργασίας 75 ώρες (Ατομικά)
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
 • Με εξετάσεις (30%)
 • Με την εκπόνηση εργασίας (35%)
 • Με παρουσιάσεις εργασιών (35%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
 • Γραπτή Εργασία (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
 • Δημόσια Παρουσίαση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
Βιβλιογραφία
 
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. P. Koufaki, E. Kouidi. Current best evidence recommendations on measurement and interpretation of physical Function in patients with chronic kidney Disease. Sports Medicine 2010; 40(12):1055-74 2. Mezzani, P. Agostoni, A. Cohen-Solal, U. Corrà, A. Jegier, E. Kouidi, S. Mazic, P. Meurin, M. Piepoli, A. Simon, CV. Laethem, L. Vanhees. Standards for the use of cardiopulmonary exercise testing for the functional evaluation of cardiac patients: a report from the Exercise Physiology Section of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil 2009; 16: 249-67. 3. E. Kouidi, D. Grekas, A. Deligiannis. Effects of exercise training on non-invasive cardiac measures in patients undergoing chronic hemodialysis: a randomized controlled trial. Am J Kidney Dis 2009; 54: 511-21 4. L. Vanhees, J De Sutter, N. Geladas, F. Doyle, V. Cornelissen, E. Kouidi, D. Dugmore, D. Vanuzzo, M. Börjesson, P. Doherty and (on behalf of the writing group). Importance of characteristics and modalities of physical activity and exercise in the management of cardiovascular health within the general population: recommendations from the EACPR (Part I). European Journal of Preventive Cardiology, 2012 5. L. Vanhees, N. Geladas, D. Hansen, E. Kouidi, J. Niebauer, Z. Reiner, V. Cornelissen, S. Adamopoulos, E. Prescott, M. Börjesson, and (on behalf of the writing group). Importance of characteristics and modalities of physical activity and exercise in the management of cardiovascular health in individuals with cardiovascular risk factors: recommendations from the EACPR (Part II). European Journal of Preventive Cardiology, 2012 6. Bjarnason-Wehrens B, Mayer-Berger W, Meister ER, Baum K, Hambrecht R, Gielen S. Recommendations for resistance exercise in cardiac rehabilitation. Recommendations of the German Federation for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2004;11(4):352-61. 7. Cheema BS, Singh MA. Exercise training in patients receiving maintenance hemodialysis: a systematic review of clinical trials. Am J Nephrol. 2005;25:352-364. 8. Corra U, Mezzani A, Bosimini E, Giannuzzi P. Prognostic value of time-related changes of cardiopulmonary exercise testing indices in stable chronic heart failure: a pragmatic and operative scheme. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2006;13:186-192. 9. Kouidi EJ, Grekas DM, Deligiannis AP. Effects of exercise training on noninvasive cardiac measures in patients undergoing long-term hemodialysis: a randomized controlled trial. Am J Kidney Dis. 2009; 54(3):511-21. 10. Mezzani A, Agostoni P, Cohen-Solal A, Corrà U, Jegier A, Kouidi E, Mazic S, Meurin P, Piepoli M, Simon A, Laethem CV, Vanhees L. Standards for the use of cardiopulmonary exercise testing for the functional evaluation of cardiac patients: a report from the Exercise Physiology Section of the European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation. Eur J Cardiovasc Prev Rehabil. 2009; 16(3):249-67. 11. Pagkalos M, Koutlianos N, Kouidi E, Pagkalos E, Mandroukas K, Deligiannis A. Heart rate variability modifications following exercise training in type 2 diabetic patients with definite cardiac autonomic neuropathy. Br J Sports Med. 2008;42:47-54. 12. Painter P. Exercise in chronic disease: physiological research needed. Exerc Sport Sci Rev. 2008;36:83-90.
 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Τα Τμήματα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία»

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία», που λειτουργεί από τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών,
1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη, 54124

+30 2310-992242


+30 2310-992242

grad@phed.auth.gr

http://igrad.phed.auth.gr