Ειδικά θέματα προπονητικής (10 ΠΜ- ECTS)

Ειδικά θέματα προπονητικής (10 ΠΜ- ECTS)

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ /
Κωδικός N551
Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Χρήστος Γαλαζούλας

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 2 2015 10 10

 

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΠΟΝΗΤΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες Χρήστος Γαλαζούλας
Class ID 400014089
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
 
Γενικές Προαπαιτήσεις
Το μάθημα θα καλύψει τις ειδικές καταστάσεις της προπόνησης και θα εμβαθύνει σε αυτές, με μια ποικιλία εξειδικευμένων θεμάτων όπως η εφαρμογή των αρχών της προπονητικής στα ομαδικά αθλήματα ενηλίκων και αναπτυξιακών ηλικιών.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:
 • Να κατανοήσουν οι φοιτητές τη συμβολή της προπόνησης φυσικής κατάστασης στην αθλητική απόδοση στα ομαδικά αθλήματα.
 • Να εμπεδώσουν τις τεχνικές και μεθόδους της προπόνησης και των περιεχομένων της, για την αποτελεσματικότητα της άσκησης.
 • Να αποκτήσουν τη βασική γνώση και το ενδιαφέρον στη διερεύνηση των διεθνών τάσεων που επικρατούν στο χώρο της επιστημονικής έρευνας, όπως προκύπτει από τη θεματολογία επιστημονικών συνεδρίων και της ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας, και
 • Να ενθαρρυνθούν οι φοιτητές στην ερευνητική συνεργασία και την αντιμετώπιση πρακτικών προβλημάτων, δίνοντας έμφαση στην έρευνα που περιέχει εφαρμόσιμες λύσεις για τους αθλητές με σκοπό τη βελτίωση της σωματικής τους απόδοσης. 
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 39, Φόρτος Εργασίας 39 ώρες (Ομαδικά)
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων: Φόρτος Εργασίας 85 ώρες (Ατομικά)
 • Συγγραφή εργασίας / εργασιών: Φόρτος Εργασίας 62 ώρες (Ατομικά)
 • Άλλο / Άλλα: Φόρτος Εργασίας 186 ώρες
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
• Παρουσίαση επιστημονικού άρθρου (30%) • Εκπόνηση γραπτής εργασίας (ανασκόπηση) (40%) • Τελική γραπτή εξέταση (διαδικτυακά) (30%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
 • Δημόσια Παρουσίαση (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Christos Galazoulas • Anastasia Tzimou •Georgios Karamousalidis • Vassilis Mougios. Gradual decline in performance and changes in biochemical parameters of basketball players while resting after warm-up. Eur J Appl Physiol DOI 10.1007/s00421-012-2320-1. 2012. (2012) Ζάκας Αθανάσιος (2009): Προπόνηση φυσικής κατάστασης , Θεσσαλονίκη. Ζάκας Αθανάσιος (2010): Ανάπτυξη φυσικών ικανοτήτων σε παιδιά και εφήβους στις αθλοπαιδιές, Θεσσαλονίκη Grosser M., Starischka S (1998): Das Neue konditions training BLV Verlagsgesellschaft mbH, Munchem. Για την ελληνική έκδοση: Προπόνηση φυσικής κατάστασης σε όλα τα αθλήματα και τις ηλικίες, εκδόσεις SALTO, 2000. Meeusen R, Duclos M, Foster C, Fry A, Gleeson M, Nieman D, Raglin J, Rietjens G, Steinacker J, Urhausen A (2013). Prevention, diagnosis, and treatment of the overtraining syndrome: joint consensus statement of the European College of Sport Science and the American College of Sports Medicine. Med Sci Sports Exerc 45: 186-205. Tsimahidis, K., Galazoulas, C., Skoufas, D., & Papaiakovou, G. (2010). The Effect of Sprinting After Each Set of Heavy Resistance Training on The Running Speed and Jumping Performance of Young Basketball Players. Journa of Strength and Conditioning Research, 2102-2108. Κotzamanidis C.,Chatzopoulos D., Mixailidis X.,Papaiakovou G., Patikas D(2005). The effect of a combined high resistance training and speed training on the running velocity and jumping ability of soccer players Journal Strength Conditioning Research 19(2), 369-375 Zakas, A. Doganis, G. Galazoulas, C, Vamvakoudis, E. (2006). Effect of Acute Static Stretching Duration on Isokinetic Peak Torque in Pubescent Soccer Players. Pediatric Exercise Science, 2006, 18, 252-261. Baker D.: A series of studies on training of high-intensity muscle power in rugby league football players. Journal of Strength and Conditioning Research 15(2): 198-209, 2001. Baker D., Newton R.: Methods to increase the effectiveness of maximal power training for the upper body. Strength and Conditioning Journal 27(6): 24-32, 2005. Balsom PD., Wood K., Olsson P., Ekblom B.: Carbohydrate intake and multiple sprint sports: with special reference to football (soccer). International Journal of Sports Medicine 20: 48-52, 1999. Balsom PD., Seger JY., Sjodin B., Ekblom B.: Maximal-intensity intermittent exercise: effect of recovery duration. International Journal of Sports Medicine 13: 528-533, 1992. Bogdanis GC., Nevill ME., Boobis LH., Lakomy HKA.: Contribution of phosphocreatine and aerobic metabolism to energy supply during repeated sprint exercise. Journal of Applied Physiology 80 (3): 876-884, 1996.

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Τα Τμήματα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία»

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία», που λειτουργεί από τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών,
1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη, 54124

+30 2310-992242


+30 2310-992242

grad@phed.auth.gr

http://igrad.phed.auth.gr