Ειδικά θέματα αξιολόγησης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (10 ΠΜ- ECTS)

Ειδικά θέματα αξιολόγησης ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (10 ΠΜ- ECTS)

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η' ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ /
Κωδικός N573
Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Μαρία Σιδηροπούλου

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 2 2015-16 10 10

 

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η' ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες Μαρία Σιδηροπούλου
Class ID 400014097
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι να κατανοήσουν οι φοιτητές τους τρόπους και τις μεθόδους αξιολόγησης των ψυχοκινητικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων παιδιών και ενηλίκων με διαταραχή ή φυσιολογική ανάπτυξη. Να εξοικειωθούν με τις διαφορετικές κατηγορίες αναπηριών και νοσημάτων, καθώς και με τη χρήση διαφορετικών εργαλείων μέτρησης και εκτίμησης της κατάστασης ασθενών και ατόμων με αναπηρία. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές / τριες θα είναι ικανοί να:
 • Έχουν κατανοήσει το βασικό ρόλο της αξιολόγησης και τη χρησιμότητά της στο σχεδιασμό προγραμμάτων παρέμβασης μέσω της κίνησης, τόσο σε άτομα με περιορισμένες κινητικές δεξιότητες, όσο και σε άτομα με χρόνιο νόσημα αλλά και σε αυτά με εδραιωμένη αναπηρία. •Χρησιμοποιούν ψυχοκινητικά αλλά και άλλα όργανα μέτρησης και τεχνικές, ώστε να αξιολογούν την κατάσταση των ατόμων πριν την ολιστική παρέμβαση.
 • Μαθαίνουν σε συνεργασία και άλλων ειδικοτήτων, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, να αντιμετωπίζουν παιδιά που έχουν ανάγκη.
 • Παρατηρούν προσεκτικά μέσω της διαδικασίας της παρατήρησης και να αξιολογούν τις ανάγκες κάθε παιδιού κατά περίπτωση, ώστε η παρέμβαση που θα ακολουθήσει, να είναι εύστοχη.
 • Χρησιμοποιούν συνδυαστικά κάθε δυνατό μέσο εκτίμησης της κατάστασης, για μια ολιστική αξιολόγηση και καταγραφή τη συνολικής εικόνας του ατόμου.
 • Αναλύουν και να υπολογίζουν όλους τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη διαδικασία της αξιολόγησης.
 • Συνεργάζονται με συμφοιτητές τους και δημιουργούν από κοινού έναν ερευνητικό προβληματισμό για ανίχνευση και επιλέγουν τα όργανα αξιολόγησης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
I. Μέθοδοι μέτρησης της ψυχοκινητικής ανάπτυξης
II. Ανιχνευτικές Αναπτυξιακές δοκιμασίες – Αναπτυξιακές διαταραχές
III. Ποσοτικά τεστ αξιολόγησης - Σταθμισμένες δοκιμασίες διάγνωσης της κίνησης
IV. Ποιοτικά τεστ αξιολόγησης - Σταθμισμένες δοκιμασίες διάγνωσης της κίνησης
V. Δοκιμασίες ανίχνευσης διαταραχών κινητικού συντονισμού
VI. Σύγκριση δοκιμασιών αξιολόγησης κινητικών δεξιοτήτων και συμπεριφοράς
VII. Το τραμπολίνο ως μέσο ανίχνευσης διαταραχών κινητικής συναρμογής
VIII. Εκτίμηση της πνευμονικής λειτουργίας (σπιρομέτρηση)
IX. Αξιολόγηση της βάδισης και της ισορροπίας σε άτομα με κινητικές διαταραχές
X. Αξιολόγηση της λεπτής κινητικότητας (οπτικοκινητικός συντονισμός)
XI. Αξιολόγηση της κινητικότητας της σπονδυλικής στήλης – στάσης σώματος
XII. Αξιολόγηση εξοικείωσης με το νερό στο στάδιο της «κολύμβησης αρχαρίων»
XIII. Σχεδιασμός ερευνητικής μελέτης – προβληματισμός –ερευνητική υπόθεση-εργαλεία μέτρησης
Λέξεις Κλειδιά
Ψυχοκινητική αξιολόγηση, κινητικές διαταραχές, σπιρομέτρηση, βάδιση, ισορροπία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της χρήσης Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία - Power point, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές - e-mail
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 39, Φόρτος Εργασίας 39 ώρες (Ομαδικά)
 • Εργαστηριακή Άσκηση: Φόρτος Εργασίας 11 ώρες (Ομαδικά)
 • Άσκηση Πεδίου: Φόρτος Εργασίας 50 ώρες (Ομαδικά)
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων: Φόρτος Εργασίας 75 ώρες (Ατομικά)
 • Συγγραφή εργασίας / εργασιών: Φόρτος Εργασίας 75 ώρες (Ατομικά)
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1. Γραπτή τελική εξέταση (60%) η οποία περιλαμβάνει - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 2. Παρουσίαση ατομικής εργασίας (40%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εργασία (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1.Michael Horvat, Martin E. Block, Luke E. Kelly (2011). Μέτρηση και αξιολόγηση στην προσαρμοσμένη κινητική αγωγή. Μετάφραση /επιμέλεια: Εμμανουήλ Κ. Σκορδίλης, Ειρήνη Π. Γραμματοπούλου, Τελέθριον. ISBN 978-960-8410-41-1 2.C. Reichenbach (2006). Bewegungsdiagnostik in Theorie und Praxis. Borgmann Media, Dortmund. ISBN 3-938-187-30-1
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.European journal of adapted physical activity 2. Bewegungstherapie und Gesundheitssport 3. Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό 4. European Psychomotricity Journal 5. Journal of Early Childhood Research 6. Research in Developmental Disabilities
 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Τα Τμήματα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία»

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία», που λειτουργεί από τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών,
1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη, 54124

+30 2310-992242


+30 2310-992242

grad@phed.auth.gr

http://igrad.phed.auth.gr