Κινητικές μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχή του κινητικού συντονισμού (10 ΠΜ- ECTS)

Κινητικές μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχή του κινητικού συντονισμού (10 ΠΜ- ECTS)

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ /
Κωδικός N574
Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Παρασκευή Γιαγκάζογλου

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 2 2015-16 10 10

 

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015-16
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες Παρασκευή Γιαγκάζογλου
Class ID 400014098
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα καλύπτει τη θεωρητική γνώση σχετικά με την ανάπτυξη των παιδιών και την επίδραση των διαταραχών της αδρής και λεπτής κινητικότητας στη γνωστική, κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών αλλά και τη σχολική επίδοση. Αναφέρεται επίσης στις πειραματικές μεθόδους και στα εργαλεία που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της ψυχοκιννητικής ανάπτυξης παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και διαταραχή του κινητικού συντονισμού καθώς και στις προσαρμογές που πρέπει να γίνουν στα παρεμβατικά προγράμματα εκπαίδευσης. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής / τρια θα είναι σε θέση:
 • Να αναγνωρίζει τα βασικά στάδια της ψυχοκινητικής ανάπτυξης και την απόκλιση από το φυσιολογικό.
 • Να κατανοεί τη σχέση κινητικών δεξιοτήτων και γνωστικής ικανότητας.
 • Να αντιλαμβάνεται τις διαταραχές της κίνησης και την επίδραση τους στην κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.
 • Να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προγράμματα άσκησης προσαρμοσμένα στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού με μαθησιακές δυσκολίες και κινητικές διαταραχές.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
- Ανάπτυξη κινητικών δεξιοτήτων. Η επίδραση των διαταραχών της αδρής και λεπτής κινητικότητας στη γνωστική, κοινωνικοσυναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών και τη σχολική επίδοση.
- Βασικές Έννοιες των νευροαναπτυξιακών διαταραχών της σχολικής ηλικίας. Μαθησιακές δυσκολίες, διαταραχές ομιλίας, διαταραχή ελλειματικής προσοχής με υπερκινητικότητα (ΔΕΠ-Υ).
- Κινητικές διαταραχές παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες. Εκπαίδευση μέσω κατάλληλων προγραμμάτων παρέμβασης.
- Κινητική και λειτουργική ικανότητα παιδιών με ΔΕΠ-Υ.
- Αξιολόγηση λεπτής κινητικότητας και γραφοκινητικής ικανότητας σε παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και ΔΕΠ-Υ.
- Αξιολόγηση των διαταραχών του κινητικού συντονισμού σε παιδιά. Αντιμετώπιση- Πρακτικές εφαρμογές.
- Σχέση περιορισμένων κινητικών δεξιοτήτων με δυσκολίες αλληλεπίδρασης και σχέσεων με τους συνομηλίκους. Κινητικές διαταραχές και θυματοποίηση, απόρριψη και σχολικός εκφοβισμός.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Ήχος
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 39, Φόρτος Εργασίας 39 ώρες
 • Σεμινάρια: Φόρτος Εργασίας 12 ώρες
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων: Φόρτος Εργασίας 75 ώρες
 • Εκπόνηση μελέτης (project): Φόρτος Εργασίας 50 ώρες
 • Συγγραφή εργασίας / εργασιών: Φόρτος Εργασίας 75 ώρες
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΔιαμορφωτικήΗ διαμορφωτική αξιολόγηση (για βελτίωση) αναφέρεται στις τυπικές και άτυπες διαδικασίες αξιολόγησης που εφαρμόζονται από τους διδάσκοντες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου προκειμένου να τροποποιήσουν της διδακτικές και μαθησιακές τους δραστηριότητες για να βελτιώσουν τη μάθηση των φοιτητών., ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Δημόσια Παρουσίαση (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Τα Τμήματα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία»

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία», που λειτουργεί από τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών,
1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη, 54124

+30 2310-992242


+30 2310-992242

grad@phed.auth.gr

http://igrad.phed.auth.gr