Ψυχοκινητική ανάπτυξη και αγωγή ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (10 ΠΜ- ECTS)

Ψυχοκινητική ανάπτυξη και αγωγή ατόμων με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (10 ΠΜ- ECTS)

Πληροφορίες Μαθήματος
Τίτλος ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η' ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ /
Κωδικός N571
Σχολή Επιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος Διδασκαλίας Χειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/η Μαρία Σιδηροπούλου

Πρόγραμμα Σπουδών: ΔΠΜΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑ, ΘΕΣ/ΚΗ-ΣΕΡΡΕΣ

Κατεύθυνση Τύπος Παρακολούθησης Εξάμηνο Έτος ΔΜ ECTS
ΚΟΡΜΟΣ Επιλογής 2 2015-16 10 10

 

Πληροφορίες Τάξης
Τίτλος ΨΥΧΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η' ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016
Περίοδος Τάξης Εαρινή
Διδάσκοντες Μαρία Σιδηροπούλου
Class ID 400014095
Τύπος Μαθήματος
 • Επιστημονικής ΠεριοχήςΠρόκειται για τα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται σε γνωστικά πεδία που εντάσσονται άμεσα στο επιστημονικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών. Συνήθως διδάσκονται από το δεύτερο εξάμηνο των σπουδών και μετά, χωρίς βεβαίως να αποκλείεται η ένταξή τους και στο πρώτο. Παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων είναι η Φυσιολογία φυτών, η Βιολογία κυττάρου κα.
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης στο συγκεκριμένο μάθημα οι φοιτητές / τριες θα είναι ικανοί να:
 • Έχουν κατανοήσει το βασικό ρόλο της Ψυχοκινητικής ανάπτυξης και εκπαίδευσης μέσω της κίνησης σε παιδιά, τα οποία είτε έχουν φυσιολογική ανάπτυξη, είτε βρίσκονται σε κίνδυνο να αναπτύξουν μία διαταραχή, είτε φέρουν μία διαταραχή.
 • Έχουν γνώση των ψυχοκινητικών μέσων, εργαλείων και τεχνικών, ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν ολιστικά αλλά και σε συνεργασία με ομάδα ειδικών, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, στην αντιμετώπιση παιδιών που έχουν ανάγκη.
 • Διακρίνουν τις ανάγκες κάθε παιδιού κατά περίπτωση και να μπορούν να αξιολογούν την κατάσταση, ώστε να παρεμβαίνουν εύστοχα μέσω κατάλληλων επιλογών προγραμμάτων άσκησης.
 • Χρησιμοποιούν τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις κατά περίπτωση και να θέτουν ρεαλιστικούς στόχους επίτευξης σε ένα χρονοδιάγραμμα του προγράμματος παρέμβασης.
 • Αναλύουν και να υπολογίζουν όλους τους παράγοντες που μπορεί να επηρεάζουν τη διαδικασία εφαρμογής του προγράμματος.
 • Συνεργάζονται με συμφοιτητές τους και να δημιουργούν από κοινού ένα πρόγραμμα άσκησης με βασικούς και επιμέρους στόχους επίτευξης, με συγκεκριμένη οργάνωση και αναλυτική μεθοδολογική προσέγγιση σε συγκεκριμένες περιπτώσεις συμμετεχόντων και να το παρουσιάζουν.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
I.Θεωρίες της ψυχοκινητικής ανάπτυξης. Ψυχοκινητική και κινητική συμπεριφορά του παιδιού
II.Στάδια ψυχοκινητικής ανάπτυξης. Η επίδραση των περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανάπτυξη του παιδιού
III.Κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού - Θεωρίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης
IV.Ψυχοκινητική διάγνωση και αξιολόγηση με ποιοτικές και ποσοτικές δοκιμασίες
V.Αναλυτική παρουσίαση και εξοικείωση με εφαρμογές αναπτυξιακών δοκιμασιών
VI.Έννοια, σκοπός, αναγκαιότητα της Ψυχοκινητικής αγωγής. Βασικές διδακτικές αρχές της ψυχοκινητικής αγωγής
VII.Ψυχοκινητική ανάπτυξη παιδιών με Νοητική Υστέρηση. Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις- κινητικές παρεμβάσεις.
VIII.Περιορισμένες κινητικές δεξιότητες - Αναπτυξιακές διαταραχές αυτιστικού φάσματος
IX.Ανάπτυξη της αντιληπτικής, κινητικής και κοινωνικοσυναισθηματικής ικανότητας παιδιών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
X.Η σημασία του παιχνιδιού στη βελτίωση της ψυχοκινητικής ανάπτυξης των παιδιών XI.Ψυχοκινητική αγωγή ως παιδαγωγικό και θεραπευτικό μέσο για παιδιά με αισθητηριακές διαταραχές
XII.Υποστήριξη της Ψυχοκινητικής ανάπτυξης του παιδιού με βιωματική άσκηση, παιχνίδι και διαχείριση υλικών περιβάλλοντος
XIII.Σχεδιασμός υποδειγματικών προγραμμάτων ψυχοκινητικής αγωγής
Λέξεις Κλειδιά
ψυχοκινητική ανάπτυξη, ψυχοκινητική αξιολόγηση, ολιστικές παρεμβάσεις, αισθητηριακή ολοκλήρωση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση προκύπτει από την παρουσίαση εργασιών με Η/Υ , τη συμμετοχή των φοιτητών με φυσική παρουσία στο μάθημα και τη γραπτή εξέταση.
Οργάνωση Μαθήματος
 • Διαλέξεις: Ώρες Διδασκαλίας 39, Φόρτος Εργασίας 39 ώρες (Ομαδικά)
 • Άσκηση Πεδίου: Φόρτος Εργασίας 50 ώρες (Ομαδικά)
 • Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων: Φόρτος Εργασίας 75 ώρες (Ατομικά)
 • Φροντιστήριο: Φόρτος Εργασίας 11 ώρες (Ομαδικά)
 • Συγγραφή εργασίας / εργασιών: Φόρτος Εργασίας 75 ώρες (Ατομικά)
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1.Γραπτή τελική εξέταση (60%) η οποία περιλαμβάνει: - Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής - Ερωτήσεις σύντομης απάντησης 2.Παρουσίαση ατομικής εργασίας (40%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εργασία (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (ΣυμπερασματικήΗ συμπερασματική αξιολόγηση (για βαθμολόγηση) αναφέρεται στην αξιολόγηση της μάθησης και εκφράζει την ανάπτυξη που παρουσίασαν οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος.)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βιβλία: 1. Eγχειρίδιο ψυχοκινητικής Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 888 Έκδοση: 51/2007 Συγγραφείς: Renate Zimmer ISBN: 978-960-7378-76-7 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Χρ. Ιωάννου - Αιμ. Γολέμης Ο.Ε. 2.Εισαγωγή στην Ψυχοκινητική Συγγραφέας: Fischer Klaus ISBN: 978-960-697-072-6 Διαθέτης (Εκδότης): Εκδοτικός όμιλος Ίων. 3. Ψυχοκινητική αγωγή Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 22085 Έκδοση: 1η έκδ./2005 Συγγραφείς: Δράκος Γεώργιος Δ., Μπίνιας Νικόλαος Γ. ISBN: 978-960-16-1440-3 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Σ. Πατάκης ανώνυμη εμπορική εκδοτική και διανεμητική εταιρεία.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Συναφή επιστημονικά περιοδικά: Research in developmental disabilities Human Movement Science European journal of adapted physical activity Motorik: Zeitschrift für Motopädagogik und Mototherapie - Aktionskreis Psychomotorik European Psychomotricity Journal Journal of physical education and sport Bewegungstherapie und Gesundheitssport Αναζητήσεις στη Φυσική Αγωγή & τον Αθλητισμό Journal of Early Childhood Research
 

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Τα Τμήματα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία»

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία», που λειτουργεί από τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών,
1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη, 54124

+30 2310-992242


+30 2310-992242

grad@phed.auth.gr

http://igrad.phed.auth.gr