Η Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Συμβουλευτική Επιτροπή

Η τριμελής συμβουλευτική επιτροπή βοηθά και συμβουλεύει τον σπουδαστή στην ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.  Στην επιτροπή μετέχουν ο/η επιβλέπων/-ουσα και δύο (2) άλλα μέλη.

Αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι, ένα ή και τα δύο μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής μπορούν να ανήκουν στο δυναμικό άλλων πανεπιστημίων.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή, μέσα σε ένα (1) μήνα από τον ορισμό της, καθορίζει σε συνεργασία με τον/την υποψήφιο/-α το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, που πρέπει να έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ. και το υποβάλει προς έγκριση στην Ε.Δ.Ε.

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Τα Τμήματα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία»

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία», που λειτουργεί από τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών,
1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη, 54124

+30 2310-992242


+30 2310-992242

grad@phed.auth.gr

http://igrad.phed.auth.gr