Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

Πρόγραμμα

Τα Τμήματα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία», σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής και τις διατάξεις του ν. 3685/08 (Φ.Ε.Κ. 148, τ.Α’/16-8-2008). Τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου το Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα είναι αυτοχρηματοδοτούμενο.

 
Καινοτομίες

Το  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία” στηρίζεται στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από επιτυχημένα μεταπτυχιακά προγράμματα της

Σκοπός

Σκοπός του είναι:

Τόπος διεξαγωγής

Το Δ.Μ.Π.Σ. υλοποιείται στο χώρο του ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης στις νέες εγκαταστάσεις της Θέρμης.

Κατευθύνσεις σπουδών

Οι τίτλοι που απονέμονται από το Δ.Π.Μ.Σ. είναι: “Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης” (Μ.Δ.Ε.) στην “Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία” στις κατευθύνσεις:

Όργανα διοίκησης

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης...

Τίτλος που απονέμεται

Ο τίτλος που απονέμονται είναι “Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης” στην “Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία”

Διάρκεια σπουδών & χρονοδιάγραμμα φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ.

Guide for International Students

The program, the classes and the lectures are in Greek language.

Οικονομικοί Απολογισμοί

Ακολουθούν συνημμένα οι οικονομικοί απολογισμοί των παρακάτω Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών:

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Τα Τμήματα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία»

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία», που λειτουργεί από τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών,
1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη, 54124

+30 2310-992242


+30 2310-992242

grad@phed.auth.gr

http://igrad.phed.auth.gr