Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης

Όργανα διοίκησης

Αρμόδια όργανα για την οργάνωση και τη λειτουργία του Δ.Π.Μ.Σ. είναι: α) Η Σύγκλητος Ειδικής Σύνθεσης (Σ.Ε.Σ.), β) η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) και γ) ο/η Διευθυντής/-ντρια Σπουδών του Δ.Π.Μ.Σ. Τα εν λόγω όργανα έχουν τη σύνθεση και τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στα σχετικά άρθρα του Ν. 3685/2008 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Επιπλέον, την εποπτεία και το γενικότερο συντονισμό των μεταπτυχιακών σπουδών σε επίπεδο Α.Π.Θ. έχει ο/η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων. Κάθε επιμέρους γνωστική κατεύθυνση του Προγράμματος εποπτεύεται από έναν, ή δύο υπευθύνους καθηγητές που έχουν την ευθύνη της εύρυθμης λειτουργίας της.

Ο/H Διευθυντής/-ντρια του Δ.Π.Μ.Σ. ορίζεται με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) με διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης, μπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του με μερική απαλλαγή από τις διδακτικές του υποχρεώσεις και προεδρεύει της Ε.Δ.Ε. Η Ε.Δ.Ε. συγκροτείται κατά προτεραιότητα από Καθηγητές, συμπληρούμενη κατά περίπτωση από Αναπληρωτές Καθηγητές μέλη των αντίστοιχων Γ.Σ.Ε.Σ. των οικείων Τμημάτων.

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Τα Τμήματα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία»

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία», που λειτουργεί από τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών,
1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη, 54124

+30 2310-992242


+30 2310-992242

grad@phed.auth.gr

http://igrad.phed.auth.gr