Τα βήματα

Τα βήματα

Τα βήματα

Βήμα 1ο: Εφόσον υπάρχει επικοινωνία και γνωριμία με όλους τους διδάσκοντες γίνεται η εύρεση επιβλέποντα ο ορισμός της γνωστικής περιοχής της υπό εκπόνησης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Πότε: Κατά τη διάρκεια του τρίτου εξαμήνου σπουδών .

Βήμα 2ο: Ορισμός επιβλέποντα, τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και θέματος Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Πότε: Με τη λήξη των μαθημάτων του χειμερινού εξαμήνου για τους φοιτητές που ολοκλήρωσαν τουλάχιστον το 3ο εξάμηνο σπουδών, έχουν κατοχυρώσει τα δώδεκα προαπαιτούμενα μαθήματα μεταπτυχιακού επιπέδου καθώς και αυτά του προπτυχιακού κύκλου για τους αποφοίτους πλην Τ.Ε.Φ.Α.Α. (το σχετικό έντυπο χορηγείται από τη Γραμματεία).

Βήμα 3ο: Παρουσίαση πρότασης Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ενώπιον της τριμελούς επιτροπής στον τομέα που ανήκει ο επιβλέπων. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν τομείς (ΤΕΦΑΑ/Σερρών) η παρουσίαση θα γίνεται ενώπιον της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής. Στην παρουσίαση θα πρέπει να παραβρίσκονται τουλάχιστον δύο (2), από τα τρία (3) μέλη της και να υπογράφεται το πρακτικό έγκρισης της παρουσίασης (σχετικό έντυπο χορηγείται από τη γραμματεία) που θα αποστέλλεται στην γραμματεία του ΔΜΠΣ με ευθύνη του επιβλέποντος.

Πότε: Ένα μήνα μετά τη λήξη της εξεταστικής περιόδου.

Βήμα 4ο:

  • Συγκατάθεση τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής
  • Πρόσκληση υποστήριξης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας &
  • Υπεράσπιση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Η τριμελής εξεταστική επιτροπή δίνει τη συγκατάθεσή της για την υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (σχετικό έντυπο χορηγείται από τη γραμματεία), το οποίο, αφού συμπληρωθεί, κατατίθεται στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. Το έντυπο πρέπει να φέρει την υπογραφή όλων των μελών της εξεταστικής επιτροπής.

Αποστέλλεται η πρόσκληση για την υποστήριξη της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας μαζί με την περίληψη στη γραμματεία και ηλεκτρονικά στα μέλη του τομέα ή του τμήματος σε περίπτωση που δεν υπάρχουν τομείς.

Πότε:

  • Μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Εαρινού εξαμήνου δηλαδή τον Ιούλιο,
  • Μετά το τέλος της εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου δηλαδή τον Σεπτέμβριο.
  • Εντός του Δεκεμβρίου
  • Εντός του Μαρτίου

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Τα Τμήματα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία»

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία», που λειτουργεί από τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών,
1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη, 54124

+30 2310-992242


+30 2310-992242

grad@phed.auth.gr

http://igrad.phed.auth.gr