Ολοκλήρωση Προγράμματος Σπουδών

Ολοκλήρωση Προγράμματος Σπουδών

Ολοκλήρωση Προγράμματος Σπουδών

Η απονομή του τίτλου του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης γίνεται από την Ε.Δ.Ε., μετά την κατάθεση στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. του πρακτικού αξιολόγησης της υπεράσπισης και βαθμολόγησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, υπογεγραμμένου και από τα τρία μέλη της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, μετά τις απαραίτητες διορθώσεις με ευθύνη του/της επιβλέποντα/-ουσας. Επίσης, ο/η μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια καταθέτει στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ. ένα (1) αντίγραφο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας του και ένα (1) ηλεκτρονικό
αντίγραφο (CD) με την εργασία του σε μορφή ‘Word’ ή ‘pdf’.

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Τα Τμήματα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία»

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία», που λειτουργεί από τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών,
1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη, 54124

+30 2310-992242


+30 2310-992242

grad@phed.auth.gr

http://igrad.phed.auth.gr