Διάρκεια σπουδών & χρονοδιάγραμμα φοίτησης

Διάρκεια σπουδών & χρονοδιάγραμμα φοίτησης

Διάρκεια σπουδών & χρονοδιάγραμμα φοίτησης

Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης του Δ.Π.Μ.Σ. στην «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία» κατά το άρθρο 3 είναι δυο (2) ημερολογιακά έτη και περιλαμβάνει τρία (3) διδακτικά εξάμηνα και ένα (1) τέταρτο για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας. Με απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) είναι δυνατό να παραταθεί κατά ένα (1) έτος, ο χρόνος σύνταξης και κατάθεσης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ή και ο χρόνος φοίτησης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, με απόφαση της Ε.Δ.Ε., είναι δυνατό να ανασταλεί η φοίτηση για χρονικό διάστημα των δώδεκα (12) μηνών. Η Ειδική Διατμηματική Επιτροπή εξετάζει τις αιτήσεις και αποφασίζει κατά περίπτωση. Μετά την παρέλευση του μέγιστου χρονικού διαστήματος φοίτησης, χάνει ο μεταπτυχιακός/-ή φοιτητής/-τρια αυτή του/της την ιδιότητα.

Το χρονοδιάγραμμα φοίτησης ανακοινώνεται πριν την εγγραφή των σπουδαστών στα μαθήματα. Στα μαθήματα κορμού συμπεριλαμβάνονται τριήμερα εντατικών μαθημάτων και ασύγχρονες διαλέξεις. Στα μαθήματα κατευθύνσεων συμπεριλαμβάνονται τριήμερα εντατικών μαθημάτων, σύγχρονες και ασύγχρονες διαλέξεις.

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Τα Τμήματα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία»

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία», που λειτουργεί από τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών,
1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη, 54124

+30 2310-992242


+30 2310-992242

grad@phed.auth.gr

http://igrad.phed.auth.gr