Καινοτομίες

Καινοτομίες

Καινοτομίες

Το  Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία” στηρίζεται στην εμπειρία που έχει αποκτηθεί από επιτυχημένα μεταπτυχιακά προγράμματα της Ελλάδας και του εξωτερικού. Το πρόγραμμα παρουσιάζει τις εξής καινοτομίες:

  • Το πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα ευέλικτο αφού έχει προσαρμοστεί στις ανάγκες και υποχρεώσεις των σπουδαστών του. Η φοίτηση γίνεται με τριήμερα εντατικών μαθημάτων ώστε να βοηθά τους εργαζόμενους και αυτούς με αυξημένες υποχρεώσεις, που αδυνατούν να παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα με την παραδοσιακή οργάνωση. Επίσης το πρόγραμμα αξιοποιεί τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις αφού ενσωματώνει αριθμό διαλέξεων με ειδικά προγράμματα μέσα από τον υπολογιστή, σύγχρονης και ασύγχρονης, εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
  • Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα και τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της Ελλάδας μέσα από ακαδημαϊκές δραστηριότητες κοινού ενδιαφέροντος (π.χ. διατμηματικά ερευνητικά προγράμματα, κοινά προγράμματα σπουδών κ.λ.π.).
  • Προάγει την έρευνα και τη συνεργασία μεταξύ των Πανεπιστημιακών Τμημάτων της ημεδαπής και αντίστοιχων Τμημάτων του εξωτερικού (π.χ. διευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα, έρευνα, ανταλλαγές μεταπτυχιακών φοιτητών, ανταλλαγές διδασκόντων κλπ.).
  • Στο διδακτικό προσωπικό συμπεριλαμβάνονται καταξιωμένοι επιστήμονες αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους και εμπειρίας.
  • Παρέχεται οικονομική ενίσχυση στους φοιτητές με εξαιρετικές επιδόσεις με τη χορήγηση υποτροφιών, καθώς και με την απασχόλησή τους σε ερευνητικά προγράμματα.
  • Έχουν θεσπιστεί μηχανισμοί αξιολόγησης της πορείας του προγράμματος, διασφαλίζοντας έτσι την ποιότητα και αποτελεσματικότητά του.
  • Παρέχεται η δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών σε ερευνητικές δραστηριότητες και προγράμματα.
  • Παρέχεται η δυνατότητα στους διδάσκοντες, στο διοικητικό προσωπικό και στους φοιτητές να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους, σε μια σειρά από θέματα κυρίως ακαδημαϊκού ενδιαφέροντος μέσα από προγραμματισμένα σεμινάρια που διεξάγονται στο πλαίσιο του Δ.Π.Μ.Σ. (προγράμματα επιμόρφωσης προσωπικού).

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Τα Τμήματα ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΕΦΑΑ) ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΣΕΡΡΩΝ της ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΑΠΘ) λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15 το αναμορφωμένο Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία»

NEWSLETTER

Newsletters

Αφήστε μας το email σας για να σας στέλνουμε ενημερωτικά emails που αφορούν το Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Προγράμμα Σπουδών με τίτλο «Ανθρώπινη Απόδοση και Υγεία», που λειτουργεί από τα ΤΕΦΑΑ Θεσσαλονίκης και Σερρών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΑΠΘ.

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ

Γραμματεία Μεταπτυχιακών Σπουδών,
1ος όροφος (γυάλινο κτήριο), Θέρμη, ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ, Θεσσαλονίκη, 54124

+30 2310-992242


+30 2310-992242

grad@phed.auth.gr

http://igrad.phed.auth.gr